KAJ JE IMO 2020?

Od 1. januarja 2020 dalje morajo vsa morska plovila za 85 % zmanjšati emisije žveplovih oksidov. Novo uredbo je izdala Mednarodna pomorska organizacija (IMO), s ciljem zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov, varovanja javnega zdravja in okolja. Uredba bo veljala po vsem svetu, za vsa goriva na odprtem morju in za vse industrijske panoge. Plovila bodo morala uporabljati goriva z maksimalno 0,5-% vsebnostjo žvepla v primerjavi s sedanjo mejo 3,5 %.   

KAKŠNE SO POSLEDICE IN TVEGANJA?

Trenutno ni mogoče napovedati zneskov prihodnjih cenovnih ravni VLSF-ja. Na tej stopnji lahko napovemo samo to, da bo gorivo dražje od trenutno dostopnih. Današnja napoved predvideva kratko- do srednjeročno povečanje cen težkega kurilnega olja, 180–400 USD na enoto TEU. Zaradi bistvenega povišanja cen težkega kurilnega olja bo vsako podjetje, vključeno v pomorski promet, soočeno z rastočimi stroški prevoza. Ko IMO 2020 stopi v veljavo, bo morda prišlo do motenj prevoznih storitev zaradi neprimerne kakovosti goriva, kar lahko vodi do okvar motorjev ali nezadostne razpoložljivosti težkega kurilnega olja, skladnega z uredbo.