Objavi pripomočke

null Vaša rešitev za Brexit

Velika Britanija je formalno zapustila Evropsko unijo 31. januarja 2020. Ne glede na rezultat in sklepe pogajanj o prostem trgovanju bodo carinski postopki postali obvezni po koncu tranzicijskega obdobja, ki se sklepa z 31. decembrom 2020, s čimer bo najverjetneje nastala situacija, ki bo petkrat večja od sedanjih zahtev in formalnosti.

Kontaktirajte nas

Naj bo carinjenje enostavneje za vas.

Da bi se izognili nepotrebnim zamudam, motnjam in zapletom na meji ali ovirani preskrbi blaga, vam Kuehne+Nagel nudi strokovno vodenje in ekspertno carinjenje – zato, da so vaše pošiljke tekoče na poti.


Kot imenovani zaupni partner britanske vlade lahko poskrbimo za zadnji vpogled in podrobne nasvete strankam, s čimer olajšamo tegobe pri privajanju novim carinskim določilom.


Kuehne+Nagel vam bo pomagal že na tej zgodnji stopnji ter poskrbel za to, da bo vaš tovor odpremljen in razbremenjen (cleared) na popoln in skladen način.
 

EU in UK carinska služnost po Brexitu

Čeprav je bil izglasovan dogovor o trgovskem sodelovanju med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom,, so vsi premiki, prestavljanja, prevozi blaga med obema blokoma predmet carinskih postopkov.

Da bi poenostavili carinske postopke, je britanska vlada predstavila »stopenjski pristop« k uvozom v Britanijo. Britanski uvozniki bodo imeli priložnost uvažati nekontrolirane dobrine pod okriljem tako imenovane poenostavljene procedure za carinjenje tovorov (CFSP ali Customs Freight Simplified Procedure), ki zastavlja potrebo po popolni mejni deklaraciji do 31. decmbra 2021. Trgovci bodo prav tako smeli uveljaviti zakasnitveni VAT mehanizem za obdavčitve blaga z dodano vrednostjo, po katerem bo uvozna obdavčitev tega blaga le zavedena in vračunana, ne pa tudi plačana na samem kraju uvoza v Veliko Britanijo.

Če je blago skladno s pravili o poreklu (Rules of origin) so pri vstopu v EU kot tudi Veliko Britanijo veljavne nične tarife in kvote. Uvoznik je dolžan dokazati preferenčno poreklo blaga z izjavo o poreklu (Statement on origin), ki ga zagotovi izvoznik, opcijsko tudi z dokazili izpolnjenih pogojev, ki jih definira uvozna deklaracija (importers knowledge)".

Ali želite biti pripravljeni na carinski postopek?


Naj poskrbimo za vaše carinske deklaracije ob uvozu v VB po Brexitu. Od vas potrebujemo naslednje:

da pooblastite podjetje Kuehne+Nagel za vašega neposrednega predstavnika pri izpolnjevanju carinskih deklaracij (izpolnitev je potrebna samo enkrat).

Identifikacijska številka za registracijo in identifikacijo gospodarskih subjektov (EORI) je pogoj za carinjenje blaga v Evropski uniji in VB.

Če pošiljatelj samostojno pripravi izvozno deklaracijo, mora predložiti številko MRN izvozne deklaracije (EAD) – to je treba vnesti v naročilnico za prevoz – in vozniku predati dokumentacijo, ki spremlja izvoz.

Carinske dajatve in davek na dodano vrednost so izračunani na podlagi vrednosti blaga in valute.

Usklajena klasifikacijska koda blaga.

Kratek opis blaga v lokalnem jeziku, vključno z bruto/neto težo in številom/vrsto pakiranj.

Vrednost blaga in valuta za izračun carinskih dajatev ter davka na dodano vrednost.

Sklenitev sporazuma o dobavnih pogojih s poslovnimi partnerji, saj poleg organizacije in prevoza določajo, kdo je odgovoren za carinjenje in povezane stroške.

Obvestilo o tem, kateri postopek uvoza v VB bo uporabljen na podlagi modela obravnave na meji. Možnost je treba potrditi in uvesti pred izvozom v EU. Če podjetja Kuehne+Nagel ne pooblastite za pripravo celotne uvozne deklaracije, na naročilnici prevoza navedite ENO.

Obvestite nas, katera britanska uvozna procedura bo uporabljena, kar se določa z britanskim modelom upravljanja na meji. Opcija mora biti potrjena in uporabljena pred izvozom iz Evropske unije. Če Kuehne+Nagel ni bil določen, da pripravi polno uvozno deklaracijo, priskrbite izvozno – uvozno številko (ENO) na potnem nalogu.

Na podlagi Sporazuma o trgovini in sodelovanju med EU-a in Velike Britanije. Do vrednosti od 6.000 EUR: sprejeta je preferencialna izjava na trgovski fakturi. Od 6.000 EUR: izvozniki se morajo prijaviti za status registriranega izvoznika (REX).

Vaš Kuehne+Nagel kontakt

Vaš Kuehne+Nagel kontakt

Kuehne+Nagel strokovnjaki

Kontaktirajte nas