Objavi pripomočke

Vaša rešitev za Brexit

Velika Britanija je formalno zapustila Evropsko unijo 31. januarja 2020. Ne glede na rezultat in sklepe pogajanj o prostem trgovanju bodo carinski postopki postali obvezni po koncu tranzicijskega obdobja, ki se sklepa z 31. decembrom 2020, s čimer bo najverjetneje nastala situacija, ki bo petkrat večja od sedanjih zahtev in formalnosti.

​​​​​Naj bo carinjenje enostavneje za vas.

Da bi se izognili nepotrebnim zamudam, motnjam in zapletom na meji ali ovirani preskrbi blaga, vam Kuehne+Nagel nudi strokovno vodenje in ekspertno carinjenje – zato, da so vaše pošiljke tekoče na poti.

Kot imenovani zaupni partner britanske vlade lahko poskrbimo za zadnji vpogled in podrobne nasvete strankam, s čimer olajšamo tegobe pri privajanju novim carinskim določilom. Kuehne+Nagel vam bo pomagal že na tej zgodnji stopnji ter poskrbel za to, da bo vaš tovor odpremljen in razbremenjen (cleared) na popoln in skladen način.

EU in UK carinska služnost po Brexitu

Čeprav je bil izglasovan dogovor o trgovskem sodelovanju med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom,, so vsi premiki, prestavljanja, prevozi blaga med obema blokoma predmet carinskih postopkov.

Da bi poenostavili carinske postopke, je britanska vlada predstavila »stopenjski pristop« k uvozom v Britanijo. Britanski uvozniki bodo imeli priložnost uvažati nekontrolirane dobrine pod okriljem tako imenovane poenostavljene procedure za carinjenje tovorov (CFSP ali Customs Freight Simplified Procedure), ki zastavlja potrebo po popolni mejni deklaraciji do 31. decmbra 2021.

Kakšne so prihajajoče spremembe?

Od 1. januarja 2022

  • Uvozne carinske deklaracije Združenega kraljestva, potrebne za vse blago, in odloženo carinjenje ni več mogoče
  • Carinski pregledi uvoza Združenega kraljestva iz EU
  • Storitev gibanja vozil za blago (GVMS), obvezna za uvoz v Združeno kraljestvo
  • Predprijava za proizvode živalskega izvora (POAO) in preverjanje dokumentacije v sistemu IPAFFS Združenega kraljestva
Da bi se izognili tveganju zamud pri tranzitnih postopkih in zmanjšali povezano administracijo, pri Kuehne+Nagel nudimo storitev vnaprejšnjih popolnih mejnih deklaracij Združenega kraljestva. To pomeni, da bo tovor že carinjen v Združenem kraljestvu pred prihodom v evropsko pristanišče odhoda.

Od 1. julija 2022

  • Deklaracije o varnosti in zaščiti (ENS), potrebne za ves uvoz iz Združenega kraljestva
  • Za POAO je potrebno izvozno zdravstveno spričevalo
  • Predhodno obvestilo o sanitarnih in fitosanitarnih izdelkih v sistemu IPAFFS Združenega kraljestva
  • Fizični pregledi na mejnih kontrolnih točkah za živali in POAO ter rastline in rastlinske proizvode

Trgovci bodo prav tako smeli uveljaviti zakasnitveni VAT mehanizem za obdavčitve blaga z dodano vrednostjo, po katerem bo uvozna obdavčitev tega blaga le zavedena in vračunana, ne pa tudi plačana na samem kraju uvoza v Veliko Britanijo.

Če je blago skladno s pravili o poreklu (Rules of origin) so pri vstopu v EU kot tudi Veliko Britanijo veljavne nične tarife in kvote. Uvoznik je dolžan dokazati preferenčno poreklo blaga z izjavo o poreklu (Statement on origin), ki ga zagotovi izvoznik, opcijsko tudi z dokazili izpolnjenih pogojev, ki jih definira uvozna deklaracija (importers knowledge)".


Naj poskrbimo za vaše carinske deklaracije ob uvozu v VB po Brexitu. Od vas potrebujemo naslednje:

Za izvoznike in uvoznike EU: Pooblastilo za pooblastilo Kuehne+Nagel, da deluje kot neposredni zastopnik pri izpolnjevanju in predložitvi carinskih deklaracij. Izpolniti samo enkrat. Za nadaljnja navodila se obrnite na vašo evropsko pisarno Kuehne+Nagel.

Za izvoznike iz Združenega kraljestva: Pooblastilo za pooblastilo Kuehne+Nagel, da deluje kot neposredni zastopnik pri izpolnjevanju in predložitvi carinskih deklaracij. Izpolniti samo enkrat. Več o tem tukaj.

Za uvoznike iz Združenega kraljestva: pooblastilo za pooblastilo Kuehne+Nagel, da deluje kot neposredni zastopnik pri izpolnjevanju uvoznih carinskih deklaracij Združenega kraljestva in predloži podatke o pošiljkah carinskemu sistemu Združenega kraljestva HMRC. To dovoljenje velja 12 mesecev. Brez tega moramo pridobiti avtorizacijo za vsako posamezno pošiljko, kar lahko povzroči morebitne zamude in dodatne stroške. Kliknite tukaj, če želite prenesti predlogo in nam po e-pošti podpisano datoteko.

Identifikacijska številka za registracijo in identifikacijo gospodarskih subjektov (EORI) je pogoj za carinjenje blaga v Evropski uniji in VB.

Če pošiljatelj samostojno pripravi izvozno deklaracijo, mora predložiti številko MRN izvozne deklaracije (EAD) – to je treba vnesti v naročilnico za prevoz – in vozniku predati dokumentacijo, ki spremlja izvoz.

Carinske dajatve in davek na dodano vrednost so izračunani na podlagi vrednosti blaga in valute.

Usklajena klasifikacijska koda blaga.

Kratek opis blaga v lokalnem jeziku, vključno z bruto/neto težo in številom/vrsto pakiranj.

Vrednost blaga in valuta za izračun carinskih dajatev ter davka na dodano vrednost.

Sklenitev sporazuma o dobavnih pogojih s poslovnimi partnerji, saj poleg organizacije in prevoza določajo, kdo je odgovoren za carinjenje in povezane stroške.

Popolne uvozne deklaracije za Združeno kraljestvo bodo zahtevane od 1. januarja 2022. Za ta postopek mora biti številka UK Entry Number (ENO) na voljo pred odhodom v EU. Izjema je odobrena, če ima uvoznik iz Združenega kraljestva lastno dovoljenje za SZVP.*


* Na podlagi mejnega operativnega modela (BOM) vlade Združenega kraljestva

Vaš Kuehne+Nagel kontakt

Vaš Kuehne+Nagel kontakt

Kuehne+Nagel strokovnjaki

Kontaktirajte nas