Floating Contact Form Portlet
Objavi pripomočke

Nazaj SOLAS in VGM – vaš vodnik po predpisih

SOLAS (Mednarodna konvencija o varstvu človeškega življenja na morju) in VGM (verificirana bruto teža): Naše globalne ekipe strokovnjakov so vam vedno na voljo in zagotavljajo, da boste informacije prejeli, preden kontejnerji dosežejo prevoznikov pristaniški terminal.

Ali tovor pošiljate po vsem svetu? Ste vedeli, da morate kot pošiljatelj prevozniku posredovati točno in zanesljivo skupno težo kontejnerja?

Zaradi številnih resnih nezgod, povezanih z netočno navedeno težo transportnega kontejnerja, je Mednarodna pomorska organizacija (IMO) skupaj s predstavniki gospodarstva sprejela specifična pravila kot del Mednarodne konvencije o varstvu človeškega življenja na morju (SOLAS) za zagotavljanje zanesljivih informacij o teži kontejnerjev.

Skladno s temi pravili mora pošiljatelj ladjarju posredovati verificirano bruto težo (VGM) kontejnerja, vključno s težo tovora, težo vse nakladalne opreme in materialov, vrečami za prevoz razsutega blaga in taro (težo kontejnerja). Te zahteve bodo vplivale na komunikacijo, infrastrukturo in procese vseh sodelujočih v dobavni verigi. Naše globalne ekipe strokovnjakov so vam vedno na voljo, da vas vodijo po predpisih, in zagotavljajo, da boste informacije prejeli, preden kontejnerji dosežejo prevoznikov pristaniški terminal.

Vaša pošiljka je na voljo prek povezave in kode QR v vaši potrditvi rezervacije, kjer lahko podjetju Kuehne+Nagel tudi posredujete podatke o VGM. To najdete v namenskem razdelku o VGM.

Po svetu veljajo različne smernice za izvajanje in različni predpisi.

Več informacij lahko najdete spodaj:

Niste našli odgovora? Oglejte si naša pogosto zastavljena vprašanja.

Če potrebujete še več informacij, se obrnite na enega naših strokovnjakov


Splošne informacije

Mednarodna konvencija o varstvu človeškega življenja na morju (SOLAS) je bila sprejeta leta 1914 kot odziv na potop Titanika leta 1912. Mednarodna pomorska organizacija (IMO) je konvencijo SOLAS razvila leta 1948 in jo od takrat obnavlja.

Verificirana bruto teža (VGM) je skupna teža tovora (teža tovora, nakladalnega materiala/palet/sani, vreč za razsuti tovor, varovalnega materiala oz. embalaže in tara kontejnerja).

Pošiljatelj mora ladjarju posredovati VGM kontejnerja skupaj s podpisom (lahko tudi elektronskim), ki identificira osebo, odgovorno za deklarirano težo. Te informacije je treba poslati prevozniku, če je mogoče, preden kontejner prispe do prevoznikovega pristaniškega terminala.

Vse države, ki so članice Mednarodne pomorske organizacije (IMO) ali agencije Združenih narodov, morajo OBVEZNO navesti VGM. Nekatere države samodejno prevzamejo to novo pravilo kot novo nacionalno pravilo ali zakon, spet druge pa sprejmejo dodatne zahteve.

Ta zahteva je nujna, da pošiljatelji prevozniku iz varnostnih razlogov zanesljivo zagotavljajo točne in zanesljive podatke o skupni teži kontejnerja. Številne nesreče s telesnimi poškodbami in materialno škodo so bile posledica neustreznih podatkov o teži.

Skladno z zahtevami konvencije SOLAS je prevoznik, naveden na tovornem listu, delno odgovoren za to, da pomorskemu prevozniku (ladjarju) (»izvajalcu storitve«) in upravitelju terminala (»predstavniku terminala«) posreduje verificirano bruto težo napolnjenega kontejnerja.

Prevoznik brez lastnih plovil (kot je Kuehne+Nagel) v razmerju do ladjarja nastopa kot pošiljatelj, zato mora sporočiti prevozniku VGM na podlagi VGM, ki jo prejme od pošiljatelja.

Merjenje teže

Dovoljeni sta dve metodologiji merjenja:

  • Metoda 1: po zaključitvi in napolnitvi ter plombiranju kontejnerja lahko pošiljatelj stehta napolnjeni kontejner ali pa za to pooblasti tretjo osebo.
  • Metoda 2: pošiljatelj ali tretja oseba po dogovoru s pošiljateljem lahko stehta vsa pakiranja in elemente tovora, vključno s težo palet, vreč za razsuti tovor ter druge embalaže, ki bo zapakirana v kontejner. K skupni teži vsebine kontejnerja doda taro kontejnerja. 

Več informacij in pojasnil najdete na spletnem mestu WSC (Svet za svetovni pomorski promet). 

Tara kontejnerja je prikazana na vratih kontejnerja. Nekateri ladjarji navajajo informacije o teži kontejnerjev na svojih spletnih mestih. Kot posledica popravil na kontejnerju, mokrih lesenih tal ali drugih razlogov se lahko uradna tara kontejnerja razlikuje od dejanske teže.

Uradno je mogoče kontejner stehtati na terminalu. Vendar pa niso vsi terminali ustrezno opremljeni za to, zlasti ob upoštevanju velike količine kontejnerjev, pretovorjenih na terminalih. Tehtanje kontejnerjev v pristanišču lahko povzroči precejšnje zastoje in zamude, zato je o tem vedno vredno premisliti.

Zahteve

Zahtevani podatki, ki jih mora pošiljatelj posredovati podjetju Kuehne+Nagel:

  1. VGM na kontejner;
  2. podpis (ime z velikimi tiskanimi črkami za elektronsko izmenjavo podatkov) pooblaščene osebe, ki posreduje težo in podatke o podjetju, ter
  3. dodatne informacije in/ali dokumente, če jih zahtevajo pristojni državni (vladni) organi.

Naš skrajni rok za posredovanje VGM se razlikuje od pristanišča do pristanišča, saj so za uveljavljanje pravil glede VGM odgovorni lokalni državni (vladni) organi, pristojni za pomorski promet.

Stanje VGM nenehno spremljamo s pomočjo alarmov, s čimer zagotavljamo pravočasno predložitev VGM, da preprečimo možnost »zavrnitve natovarjanja«.

V primeru, če VGM ne bo navedena, se bo eden od naših strokovnjakov za pomorski tovorni prevoz obrnil na vas.

Prevoznik in upravitelj terminala napolnjenega kontejnerja ne smeta natovoriti na ladjo, če nimata VGM za ta kontejner.

Odgovornosti in zasebnost

Ko delujemo kot izvajalec, torej natovorimo in stehtamo kontejner v imenu in za račun pošiljatelja, je pošiljatelj, naveden na tovornem listu ali pomorskem tovornem listu, odgovoren za predložitev VGM prevozniku. Naša odgovornost v razmerju do pošiljatelja je omejena na podlagi njegovih pogojev poslovanja in/ali ločeno sklenjeno pogodbo s stranko.

Vladne agencije/organi, npr. obalna straža v Združenih državah Amerike, pomorska & obalna straža v VB, so odgovorne/i za zagotavljanje, da pošiljatelji izpolnjujejo zahteve.

Blokovna veriga je nenehno rastoč seznam zapisov s časovnim žigom, ki se shranjujejo in razvrščajo v nize podatkov ali »bloke«. Rešitev za blokovno verigo s podatki o VGM smo zasnovali za strogo izpolnjevanje vseh panožnih zahtev glede zaupnosti, varstva podatkov in določil, ki urejajo podatke, ki omogočajo identifikacijo oseb, s čimer smo osnovne lastnosti blokovne verige še dopolnili z nespremenljivostjo in sledljivostjo. Tako je zasebnost vaših podatkov o VGM vedno zagotovljena.

Za pošiljke, poslane iz italijanskih pristanišč, mora pošiljatelj predložiti dodatne podatke za stik, tako da izpolni polji »Telefon« in »E-pošta« na našem portalu. Če je dodatno izbrana Metoda 1 (Tehtanje), mora pošiljatelj vnesti ID tehtnice, uporabljene za tehtanje, v polje »Tehtnica«.