Floating Contact Form Portlet
Objavi pripomočke

Nazaj Prvi v logistiki: program Kuehne+Nagel Net Zero Carbon za ničelni ogljični odtis

Predani smo zagotavljanju okolju prijaznih in trajnostnih rešitev dobavne verige. Kot prvi v svoji panogi smo si zastavili dva pomembna cilja: Najprej bomo kompenzirali neposredne emisije CO2 iz leta 2020, ki jih ni mogoče preprečiti. Nadalje smo se odločili, da bomo proaktivno obravnavali ogljični odtis transportnih storitev, ki jih izvajajo naši dobavitelji – letalske družbe, ladjarji in špediterji – do konca leta 2030.

Stranke so gonilo sprememb, ponudniki pa jih omogočijo. Zato je pri Kuehne+Nagel trajnostno poslovanje v središču naših prizadevanj.

Dr. Detlef Trefzger, izvršni direktor Kuehne + Nagel International AG

Dr. Detlef Trefzger

Skrb za prihodnost našega planeta je ključnega pomena in se je moramo lotiti še danes, če želimo zagotoviti prihodnost, v kateri bo mogoče živeti.

Zakisanost morij in globalno segrevanje močno obremenjujeta naše naravne ekosisteme in ogrožata življenje na našem planetu; to moramo in želimo spremeniti. Vemo, da logistika povzroči približno 8% emisij CO2 po vsem svetu. Kot vodilni v industriji smo predani k zmanjšanju svojega prispevka k temu odstotku s svojim Net Zero Carbon programom.

Naši ključni cilji za doseganje nevtralizacije CO2:

  • Ohranjanje učinkovitega obvladovanja ogljičnega odtisa v našem celotnem poslovanju

  • Zagotavljanje okolju prijaznih rešitev našim strankam

  • Nabava logističnih storitev na podlagi okoljskih meril

Naši cilji

Za zmanjšanje izpustov CO2 si prizadevamo v vseh svojih transportnih in logističnih storitvah po vsem svetu. Za doseganje svojih ciljev želimo doseči predvsem dvoje:

  1. Biti v celoti ogljično nevtralni ob upoštevanju svojega neposrednega vpliva do leta 2020 (območji 1 in 2 Protokola za toplogredne pline)

  2. Doseči ogljično nevtralnost odtisa svojih dobaviteljev in strank do konca leta 2030 (območje 3 Protokola za toplogredne pline)

Poleg lastne ogljične nevtralnosti svojim strankam želimo ponuditi rešitve za zmanjšanje izpustov CO2 v njihovih dobavnih verigah s pomočjo velikih podatkov in napovedovalne analitike ter digitalnih platform, ki podpirajo izbiro bolj trajnostnih transportnih poti in sredstev.

 

Za podporo zmanjšanju emisij CO2 med transportom smo član pobud:

Partnerstvo za bolj trajnostno prihodnost

Skupaj z regatno ekipo Malizia si prizadevamo za bolj trajnostno prihodnost, s katero bomo pripomogli k zdravju oceana s pomočjo zmanjšanja globalnih emisij CO2. Ker ekipa Malizia med regato meri CO2 v morju, je tekmovalna jadrnica prejela ime »seaexplorer« – tako kot naša platforma za pomorske tovorne prevoze, ki prikazuje emisije CO2 različnih storitvenih področij. Več o našem partnerstvu

 

Kako bomo dosegli svoje cilje trajnosti?

Naša pot k ogljični nevtralnosti obsega vidnost, zmanjšanje in kompenzacijo.

VIDNOST: Sprejemanje bolj zelenih odločitev zahteva večje zavedanje našega ogljičnega odtisa v vsakem koraku dobavne verige. Naše digitalne platforme našim strankam omogočajo optimizacijo poti in izbiro storitev z najmanjšimi emisijami CO2, da lahko zmanjšajo vpliv na okolje. Oglejte si naše računalo ogljičnega odtisa ali našo platformo seaexplorer za več informacij.

ZMANJŠANJE: Naša zaveza k zmanjšanju emisij CO2 se začne s programi usposabljanja, ki so namenjeni ohranjanju in krepitvi okoljske zavesti naših ekip. Nadaljuje se z uvajanjem energije iz obnovljivih virov ter zmanjševanjem poslovnih poti in količine odpadkov.

KOMPENZACIJA: Svoj odtis zmanjšujemo z vlaganjem v potrjene projekte, ki temeljijo na naravnih virih ter si prizadevajo dosegati cilje trajnostnega razvoja (SDG). Kompenzacija ogljičnega odtisa je priznana metoda za izravnavanje emisij CO2, ki se jim med prevozom ni mogoče izogniti. Ta mehanizem je na voljo tudi našim strankam.

Te stranke že ponosno kompenzirajo svoj ogljični odtis iz naslova transportnih storitev, ki jih naročijo pri nas.

Spoznajte še več o kompenzaciji in projektih, ki temeljijo na naravnih virih, v katere vlagamo. Najnovejše izjave za medije o programu Net Zero Carbon najdete med našimi novicami.