Floating Contact Form Portlet
Objavi pripomočke

Nazaj Iskanje prave kode HS ali HTS

Spoprimite se s kompleksnostjo Harmoniziranega sistema s tem koristnim vodnikom.

Vaši izdelki morajo prečkati mednarodne meje, da dosežejo svoje stranke. To je lahko zapleten proces, ki vključuje papirno dokumentacijo in uradne izjave. Da ta proces poteka čim bolj nemoteno, je razvrstitev izdelkov v ustrezno tarifo ključni del postopkov carinjenja. V tem vodniku pojasnjujemo osnove sistema razvrščanja v carinske tarife za lažje razumevanje tega pomembnega procesa. 

Kaj je Harmonizirani sistem in zakaj je pomemben?

Harmonizirani sistem (HS) je razvila Svetovna carinska organizacija kot večnamensko mednarodno razvrstitev izdelkov, ki opisuje vse izdelke, s katerimi je mogoče mednarodno trgovati. Da lahko dobrine uspešno prečkajo mednarodne meje, je treba navesti ustrezno kodo HS (znana tudi kot koda HTS). Ta koda določa ustrezne dajatve in davčno stopnjo, ki jih je treba plačati na izdelek. 

Kako to gre?

Sistem kod HS uporablja mednarodno 6-mestno številko kot podlago za lokalno klasifikacijo države. Sistem HS obsega 5300 opisov artiklov ali izdelkov, ki se pojavljajo kot »naslovi« in »podnaslovi«. Teoretično naj bi vse države, ki so sklenile sporazum HS, določen izdelek razvrstile v isti odddelek, poglavje, pod isti naslov in podnaslov HS, vendar pa se lahko pojavijo neskladnosti. 

Žal vse države ne uporabljajo enakih različic HS ali pa pravil ne uporabljajo na enak način. Ta negotovost in vse večja kompleksnost izdelkov, pretekle odločitve in pomanjkanje strokovnega znanja glede tehničnih vidikov določenega izdelka botrujejo kompleksnim, nedoslednim in tveganim pravilom za razvrščanje, med katerimi se je včasih težko znajti. 

Kdo je odgovoren za razvrščanje blaga?

Kot uvoznik ali izvoznik je vaša zakonska dolžnost, da transportirano blago ustrezno razvrstite. Kuehne+Nagel nato ustrezno navede klasifikacijo za carinjenje v vašem imenu in deluje za vaš račun.

Zakaj je razvrstitev HS tako tvegano področje?

Razvrstitev HS je tvegana, če je neustrezna, saj lahko na svoj izdelek plačate neustrezne dajatve in davke. V tem primeru je morda treba dajatve ali davke za neustrezno razvrščeno blago plačati za nazaj. To lahko vodi v občutne denarne in drugačne kazni ter celo lahko predstavlja podlago za zasego ali uničenje vašega blaga. 

Neustrezna razvrstitev lahko povzroči prekomerno plačilo dajatev in davkov, kar lahko neugodno vpliva na denarni tok vašega podjetja. Sicer je mogoče za nazaj zahtevati vračilo preplačanih dajatev, vendar pa morate svoje argumente v celoti podkrepiti.

Razvrščanje v tarife je specializirano področje, ki zahteva veliko znanja in izkušenj. Vsi uvozniki in izvozniki nimajo obvezno tega znanja. Pri Kuehne+Nagel blago pošiljamo po vsem svetu že več kot 125 let.  Pravilno prijavljeno blago carini je ključno za naše storitve. Naše ekipe za skladnost s carinskimi in trgovskimi določili po vsem svetu so strokovnjaki za razvrstitev po HS ter vam z veseljem pomagajo z nasveti za čim boljšo razvrstitev vaših izdelkov. 

Kje vam lahko Kuehne+Nagel pomaga?

Naše osebje za skladnost s carinskimi in trgovskimi določili je na tekočem z vsemi vidiki carinjenja in se na tem področju dokazuje s strokovnimi kompetencami, s katerimi pooblaščenim gospodarskim subjektom (AEO) pomaga pri pooblastilih.

Lahko ocenimo, kje so v vaši razvrstitvi prisotna tveganja, in optimiziramo vaše razvrstitve, pri čemer izkoristimo razpoložljive prednosti – na primer uradno prerazporeditev in znižane dajatve – ter odlog plačila. Če želite izvedeti več o naših svetovalskih storitvah s področja razvrstitve HS ter naši bogati ponudbi storitev za carinsko in trgovinsko skladnost, se obrnite na nas.


Pogosto zastavljena vprašanja

Razvrstitev vseh izdelkov ni preprosta. Nekatere postavke je mogoče zlahka opisati in te izdelke lahko najdete v indeksu vaše lokalne državne tarife – pogosto je ta na voljo na spletu. Vedno preberite opombe, ki se pojavljajo v tarifi. Te lahko izrecno vključujejo ali izključujejo določene postavke ter zagotavljajo dodatne nasvete.

Če je vaš izdelek težje razvrstiti ali ga ni mogoče najti v indeksu, morate upoštevati njegovo obliko in funkcijo. Slednje je lahko zapleteno in je treba upoštevati »splošna pravila interpretacije« ali »GRI«. 

Če za razvrstitev svojega izdelka potrebujete GRI-je, boste najbrž potrebovali pomoč strokovnjaka.

HS dodeli blago enemu od 21 oddelkov, nato pa še zadevnemu poglavju, naslovu in podnaslovu, v tem vrstnem redu. Tako so npr. razvrščene moške bombažne majice: 

  • Oddelek HS: Oddelek XI: »Tekstil in tekstilni izdelki«
  • Poglavje HS: Poglavje 62: »Oblačilni izdelki in oblačilni dodatki, nepleteni ali nekvačkani«
  • Naslov HS: Naslov 6205: »Moške ali fantovske majice«
  • Podnaslov HS: Podnaslov 620520: »Iz bombaža«

Razvrstitev HS uporabljajo tudi vlade in carinski organi po vsem svetu za upravljanje nadzorovanega blaga, dodatnih taks, izvajanje pravil o poreklu, trgovskih politik in statistik, nadzor nad kvotami in cenami; pa tudi za analize, varnostni nadzor in analizo tveganj ter podobne namene.

V nadaljevanju navajamo šest pravil za razvrstitev blaga skladno s HS. Njihov namen je zagotavljanje usklajene zakonske interpretacije nomenklature HS za ustrezno razvrstitev blaga, čeprav je v praksi nekaj razhajanja med državami. GRI-je se uporabljajo strogo po številskem zaporedju. Tukaj navajamo nekaj primerov.

Opomba: primeri so zgolj simbolični. Če ste v dvomih glede uporabe GRI-jev za določeno postavko, se za pomoč obrnite na strokovnjaka.

Pravilo 1

Pravilo 1 pojasnjuje, da naslovi oddelkov, poglavij & in podpoglavij nimajo pravnega statusa. Razvrstitev je treba opredeliti glede na pogoje naslovov in zadevnih oddelkov ali opomb k poglavjem ter s sklicevanjem na druga pravila interpretacije.
Pravilo 1 GRI navaja, da zgolj naslov poglavja 87 »Vozila, razen železniških in tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor« ne pomeni, da je samodejno vključen vsak predmet, ki ga morda najdete na avtomobilu. Pnevmatike na primer spadajo v poglavje 40.

Pravilo 2

Del (a) tega pravila navaja, da isti naslovi veljajo za nepopolne izdelke, če imajo značaj popolnega izdelka. Navaja tudi, da so nesestavljeni izdelki razvrščeni pod enak naslov kot v celoti sestavljeni izdelki. 

Del (b) tega pravila obravnava mešanice ali kombinacije snovi. Obseg naslovov, ki se nanašajo na en določen material ali snov, razširja na mešanice ali kombinacije tega blaga z drugimi materiali ali snovmi. 

Če bi to pravilo povzročilo, da bi bilo mogoče izdelke navidezno razvrstiti pod dva ali več naslovov, je treba uporabiti Pravilo 3.

Pri Pravilu 2 del (a) pokriva predmete, kot so razstavljeno pohištvo ali kar koli, dobavljeno kot komplet – niti ni treba, da je celoten komplet. Pomeni torej, da bi bil nepopoln avtomobil, namenjen obnovi, še vedno razvrščen kot popoln. 

Pravilo 2, del (b) pomeni, da bi bila moška majica iz 60 % bombaža in 40 % poliestra razvrščena med bombažne majice; majica iz mešanice 50/50 pa bi morala biti razvrščena skladno s Pravilom 3.

Pravilo 3

Pravilo 3 začne veljati, ko je mogoče izdelke razvrstiti pod dva ali več naslovov.

Del (a) navaja, da je naslov, ki navaja specifičen opis postavke, obravnavan prednostno pred naslovom, ki navaja samo splošen opis. 

Del (b) se nanaša na mešanice in sestavljene predmete iz različnih materialov ter navaja, da jih je treba razvrstiti skladno z materialom ali komponento, ki jim daje bistveni karakter. 

Del (c) navaja, da je treba vsakršne predmete, ki jih ni mogoče razvrstiti pod (a) ali (b), razvrstiti pod naslov, ki se pojavi nazadnje med naslovi, ki bi jih bilo smiselno upoštevati.

Pravilo 3 – zlasti del (b) – omogoča precej ohlapno interpretacijo, zato je treba pri upoštevanju tega pravila vedno poiskati pomoč strokovnjaka.

Del (a) navaja, da je treba plastenke razvrstiti kot takšne pod naslov 3923, ki posebej opisuje »Pletenke, steklenice, čutare in podobne izdelke«  in ne »druge izdelke iz plastike« pod naslovom 3926.

Del (b) pomeni, da je lahko v kompletu za geometrijo, ki obsega plastično ravnilo, plastičen kotomer in jekleno šestilo slednje obravnavano kot karakteristično ter mu je torej pripisana največja vrednost. Morda bo treba blago enakomerno po sorazmerni vrednosti vnesti kot dve ali tri ločene postavke. Funkcija izdelka je zelo pomembna – laser je razvrščen pod poglavje 9013, vendar pa ga je mogoče razvrstiti med telekomunikacijsko opremo pod poglavjem 8517, če se uporablja v telekomunikacijski opremi z optičnimi vlakni.
Del (c) pomeni, da bi bila moška majica iz 50 % bombaža in 50 % poliestra – pri čemer oba dela mešanice opredeljujeta karakter blaga – razvrščena pod številsko oznako 62053000, kamor spadajo sintetična vlakna, in ne pod 62052000, ki velja za bombaž.

Pravilo 4

To pravilo pokriva blago, ki ga ni mogoče razvrstiti pod Pravili od 1 do 3. Navaja namreč, da je treba tovrstno blago razvrstiti pod naslov za izdelke, ki jim je najbolj podobno. Ker pa je struktura razvrstitev zelo obsežna, se to pravilo uporablja redko.

To pravilo ubira pristop k razvrstitvi, ki temelji na logični presoji. Če je torej nekaj videti kot raca, se oglaša kot raca in hodi kot raca – potem je treba to najverjetneje razvrstiti med race.

Pravilo 5

Pravilo 5 obravnava škatle, vsebnike in embalažni material, ki se uporablja za pakiranje izdelka. Če materiali niso zasnovani za večkratno uporabo, so ti predmeti večinoma razvrščeni skupaj z izdelkom. 

Torej karton in plastična škatla, v katerih je igračka avtomobilček, nista razvrščena ločeno. Kontejnerja za pomorski tovorni prevoz, v katerem prevažamo blago – čeprav je vse natovorjeno blago enako – navadno ne obravnavamo kot dela blaga, ampak ga obravnavamo ločeno.

Pravilo 6

Predhodna pravila so obravnavala razvrstitev na ravni naslova. Namen Pravila 6 je zagotavljanje, da bodo Pravila od 1 do 5 uporabljena tudi za razvrstitev blaga na ravni podnaslovov, če so seveda upoštevane opombe k podnaslovom. 

Razvrstitve po HS so zapletene in njihova uporaba je včasih trd oreh. Navajamo dva primera, ki ponazarjata nedoslednost razvrščanja po HS:

  1. Številna podjetja izdelujejo specializirane izdelke, pri čemer vse nadomestne in sestavne dele teh izdelkov navajajo kot del glavnega izdelka – včasih je to prav in dajatve so navadno precej nizke. Vendar pa so deli za »splošno uporabo« – na primer vijaki, vzmeti, podložke, matice, tesnilni obročki in podobno – razvrščeni kot takšni drugje pogosto z višjimi dajatvami.
  2. Podnaslov 9505 10 pokriva izdelke, ki se tradicionalno uporabljajo pri božičnih praznovanjih ter so torej proizvedeni in zasnovani izključno kot izdelki za božična praznovanja. Vendar pa  ne pokriva izdelkov »zimske sezone«,  kot so okrasne ledene sveče in snežinke, zvezde, jelenčki, taščice in snežaki, ker ne gre za izdelke, namenjene izključno božičnim praznovanjem, ampak predvsem za okrasje, ki ga uporabljamo pozimi. V VB je razlika med dajatvami precejšnja, saj znaša 0 % za božične okraske in 2,7 % za zimsko okrasje.