Floating Contact Form Portlet
Objavi pripomočke

Nazaj Linija za zaupno poročanje

V primeru, da niste prepričani, ali je nekaj v skladu z etičnimi načeli poslovanja, se lahko vedno obrnete na Kuehne+Nagel linijo za zaupno poročanje.

Linija za zaupno poročanje

Ključ do našega uspeha kot enega izmed vodilnih svetovnih ponudnikov logističnih storitev, je integriteta odnosov do sodelavcev, strank, poslovnih partnerjev, delničarjev in širše javnosti.

Če želite prijaviti nepravilnost, kliknite spodnji link, da dosežete linijo za zaupno poročanje (Confidential Reporting Line - CRL) za Kuehne+Nagel.


Politika prepovedi postavljanja prijavitelja nepravilnosti v neugoden položaj

Vsaka oseba, ki v dobri veri poroča o nepravilnostih, se ne sme bati maščevanja oz. postavljanja v neugoden položaj in bo pod zaščito Kuehne+Nagel-a in lokalnih zakonov, odvisno od pristojnosti. Zavestno posredovanje napačnih ali zavajajočih informacij pa seveda lahko povzroči odgovarjajoče posledice.