Brexit je tu - ste pripravljeni?

Velika Britanija je formalno zapustila Evropsko unijo 31. januarja 2020. Ne glede na rezultat in sklepe pogajanj o prostem trgovanju bodo carinski postopki postali obvezni po koncu tranzicijskega obdobja, ki se sklepa z 31. decembrom 2020, s čimer bo najverjetneje nastala situacija, ki bo petkrat večja od sedanjih zahtev in formalnosti.

 

Naj bo carinjenje enostavneje za vas

Da bi se izognili nepotrebnim zamudam, motnjam in zapletom na meji ali ovirani preskrbi blaga, vam Kuehne + Nagel nudi strokovno vodenje in ekspertno carinjenje – zato, da so vaše pošiljke tekoče na poti.

Kot imenovani zaupni partner britanske vlade lahko poskrbimo za zadnji vpogled in podrobne nasvete strankam, s čimer olajšamo tegobe pri privajanju novim carinskim določilom. Kuehne + Nagel vam bo pomagal že na tej zgodnji stopnji ter poskrbel za to, da bo vaš tovor odpremljen in razbremenjen (cleared) na popoln in skladen način.

Border crossing between the United Kingdom and the European Union
Our automated customs solution

EU in UK carinska služnost po Brexitu

Čeprav je bil izglasovan dogovor o trgovskem sodelovanju med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom,, so vsi premiki, prestavljanja, prevozi blaga med obema blokoma predmet carinskih postopkov.

Da bi poenostavili carinske postopke, je britanska vlada predstavila »stopenjski pristop« k uvozom v Britanijo. Britanski uvozniki bodo imeli priložnost uvažati nekontrolirane dobrine pod okriljem tako imenovane poenostavljene procedure za carinjenje tovorov (CFSP ali Customs Freight Simplified Procedure), ki zastavlja potrebo po popolni mejni deklaraciji do 31. decmbra 2021. Trgovci bodo prav tako smeli uveljaviti zakasnitveni VAT mehanizem za obdavčitve blaga z dodano vrednostjo, po katerem bo uvozna obdavčitev tega blaga le zavedena in vračunana, ne pa tudi plačana na samem kraju uvoza v Veliko Britanijo.

Če je blago skladno s pravili o poreklu (Rules of origin) so pri vstopu v EU kot tudi Veliko Britanijo veljavne nične tarife in kvote. Uvoznik je dolžan dokazati preferenčno poreklo blaga z izjavo o poreklu (Statement on origin), ki ga zagotovi izvoznik, opcijsko tudi z dokazili izpolnjenih pogojev, ki jih definira uvozna deklaracija (importers knowledge)".

Za vas bomo urejali britanske carinske postopke tudi po nastopu Brexita. Tu je seznam tega, kar bomo potrebovali z vaše strani:

 • POOBLASTILO
  Da pooblaščate Kuehne + Nagel, da lahko kot vaš neposredni predstavnik ureja neposredno carinske deklaracije (slednje mora biti izpolnjeno le enkrat)
 • ŠTEVILKA EORI PREJEMNIKA IN ŠTEVILKA EORI POŠILJATELJA
  The Economic Operators Registration and Identification (EORI) ali tržna registracijska številka je predpogoj carinjenju blaga v Evropski uniji ter v Veliki Britaniji.
 • IZVOZNA DEKLARACIJA
  Če pošiljatelj ustvari izvozno deklaracijo neodvisno in ločeno, je potrebno zagotoviti MRN številko izvozne deklaracije (EAD) – to mora biti vpisano v potni nalog ter na vročilnico kot spremljajoči izvozni dokument vozniku.
 • TRŽNA FAKTURA (COMMERCIAL INVOICE)
  Carinske dajatve in davek na dodano vrednost so vračunani in temeljijo temeljijo na vrednosti blaga ter valuti cenitve.
 • ŠTEVILKA CARINSKE TARIFE (KODA HS) BLAGA
  Harmonizirana klasifikacijska koda blaga
 • POPIS BLAGA
  Natančen in podroben opis blaga v lokalnem jeziku, kar mora vključevati bruto in neto težo blaga kot tudi številko in tip paketa
 • VREDNOST BLAGA
  Monetarna vrednost blaga ter valuta sta osnova za računanje carinskih bremen ter davka na dodano vrednost.
 • INCOTERMS
  Dogovor o pogojih dobave, ki jih imate s svojimi poslovnimi partnerji, s čimer določite naslednje korake v organizaciji transporta ter tudi to, kdo je odgovoren za carinjenje in s tem povezane stroške
 • BRITANSKA PROCEDURA PRI UVOZIH: POLNA DEKLARACIJA ALI CFSP EASEMENT
  Obvestite nas, katera britanska uvozna procedura bo uporabljena, kar se določa z britanskim modelom upravljanja na meji. Opcija mora biti potrjena in uporabljena pred izvozom iz Evropske unije. Če Kuehne + Nagel ni bil določen, da pripravi polno uvozno deklaracijo, priskrbite izvozno – uvozno številko (ENO) na potnem nalogu.
 • Roba v skladu s preferencialnim podrijetlom
  Na podlagi Sporazuma o trgovini in sodelovanju med EU-a in Velike Britanije. Do vrednosti od 6.000 EUR: sprejeta je preferencialna izjava na trgovski fakturi. Od 6.000 EUR: izvozniki se morajo prijaviti za status registriranega izvoznika (REX).


Pomembne povezave in prenosi