Brexit pred vrati - Bodite pripravljeni

S 1. januarjem 2021 se uvaja popoln uvozni nadzor ter posledično se znova uvaja carinjenje ter deklariranje, kar bo zahteva pri prevozu vsega blaga, ki bo prehajalo mejo med Veliko Britanijo ter Evropsko unijo.

Da se izognete nepotrebnim zamudam, motnjam na meji ali motenim dobavam, Kuehne + Nagel nadzira in privzema zadnje regulativne spremembe v svoje poslovanje. Kot rezultat dela vam lahko ponudimo strokovno vodenje in carinske storitve – zato, da bodo vaši tovori nemoteno na poti.

VB in EU carinske zahteve bodo postale obvezne

Velika Britanija je formalno zapustila Evropsko unijo 31. januarja 2020. Ne glede na rezultat in sklepe pogajanj o prostem trgovanju bodo carinski postopki postali obvezni po koncu tranzicijskega obdobja, ki se sklepa z 31. decembrom 2020, s čimer bo najverjetneje nastala situacija, ki bo petkrat večja od sedanjih zahtev in formalnosti.

Da bi poenostavili carinske postopke, je britanska vlada predstavila »stopenjski pristop« k uvozom v Britanijo. Britanski uvozniki bodo imeli priložnost uvažati nekontrolirane dobrine pod okriljem tako imenovane poenostavljene procedure za carinjenje tovorov (CFSP ali Customs Freight Simplified Procedure), ki zastavlja potrebo po popolni mejni deklaraciji do 30. junija 2021. Trgovci bodo prav tako smeli uveljaviti zakasnitveni VAT mehanizem za obdavčitve blaga z dodano vrednostjo, po katerem bo uvozna obdavčitev tega blaga le zavedena in vračunana, ne pa tudi plačana na samem kraju uvoza v Veliko Britanijo.

Pričakovana situacija kliče po pravilnih pripravah, s katerimi se lahko izognete zamudam pri dobavah.


Border crossing between the United Kingdom and the European Union
Our automated customs solution

Carinjenja so lahko zahtevna in to popolnoma razumemo. Kot imenovani zaupni partner britanske vlade lahko poskrbimo za zadnji vpogled in podrobne nasvete strankam, s čimer olajšamo tegobe pri privajanju novim carinskim določilom. Kuehne + Nagel vam bo pomagal že na tej zgodnji stopnji ter poskrbel za to, da bo vaš tovor odpremljen in razbremenjen (cleared) na popoln in skladen način.

Se želite pripraviti na carinjenje?

Za vas bomo urejali britanske carinske postopke tudi po nastopu Brexita. Tu je seznam tega, kar bomo potrebovali z vaše strani:

 • POOBLASTILO
  Da pooblaščate Kuehne + Nagel, da lahko kot vaš neposredni predstavnik ureja neposredno carinske deklaracije (slednje mora biti izpolnjeno le enkrat)
 • ŠTEVILKA EORI PREJEMNIKA IN ŠTEVILKA EORI POŠILJATELJA
  The Economic Operators Registration and Identification (EORI) ali tržna registracijska številka je predpogoj carinjenju blaga v Evropski uniji ter v Veliki Britaniji.
 • IZVOZNA DEKLARACIJA
  Če pošiljatelj ustvari izvozno deklaracijo neodvisno in ločeno, je potrebno zagotoviti MRN številko izvozne deklaracije (EAD) – to mora biti vpisano v potni nalog ter na vročilnico kot spremljajoči izvozni dokument vozniku.
 • TRŽNA FAKTURA (COMMERCIAL INVOICE)
  Carinske dajatve in davek na dodano vrednost so vračunani in temeljijo temeljijo na vrednosti blaga ter valuti cenitve.
 • ŠTEVILKA CARINSKE TARIFE (KODA HS) BLAGA
  Harmonizirana klasifikacijska koda blaga
 • POPIS BLAGA
  Natančen in podroben opis blaga v lokalnem jeziku, kar mora vključevati bruto in neto težo blaga kot tudi številko in tip paketa
 • VREDNOST BLAGA
  Monetarna vrednost blaga ter valuta sta osnova za računanje carinskih bremen ter davka na dodano vrednost.
 • INCOTERMS
  Dogovor o pogojih dobave, ki jih imate s svojimi poslovnimi partnerji, s čimer določite naslednje korake v organizaciji transporta ter tudi to, kdo je odgovoren za carinjenje in s tem povezane stroške
 • BRITANSKA PROCEDURA PRI UVOZIH: POLNA DEKLARACIJA ALI CFSP EASEMENT
  Obvestite nas, katera britanska uvozna procedura bo uporabljena, kar se določa z britanskim modelom upravljanja na meji. Opcija mora biti potrjena in uporabljena pred izvozom iz Evropske unije. Če Kuehne + Nagel ni bil določen, da pripravi polno uvozno deklaracijo, priskrbite izvozno – uvozno številko (ENO) na potnem nalogu.


Pomembne povezave in prenosi