Vaša preprosta Brexit rešitev za poenostavljeno carinjenje

Od 1. januarja 2021 bodo za vse blago, ki bo prečkalo meje med Združenim kraljestvom in Evropsko unijo, v celoti veljale vse uvozne kontrole in bodo posledično zanj v celoti potrebne carinske deklaracije. 

Da bi se izognili nepotrebnim zamudam, prekinitvam na meji ali oviram pri dostavi ter poskrbeli, da bo carinjenje za vas potekalo čim bolj gladko, smo v družbi Kuehne+Nagel ustvarili edinstveno rešitev avtomatizirane in digitalne obdelave podatkov.

Carinske zahteve Združenega kraljestva in EU bodo postale obvezne

Združeno kraljestvo je uradno zapustilo EU 31. januarja 2020. Ne glede na rezultat pogajanj glede Sporazuma o prosti trgovini bodo carinski postopki postali obvezni ob koncu prehodnega obdobja, ki se konča 31. decembra 2020, kar bi lahko tudi do petkrat povečalo obseg zahtevanih formalnosti.

Nadalje je vlada Združenega kraljestva izjavila, da ne bo uvedla nobenih predhodno najavljenih carinskih olajšav, kot so prehodni poenostavljeni postopki.

Zaradi tega se je treba ustrezno pripraviti, da ne bo prihajalo do zamud pri dostavi blaga.


Border crossing between the United Kingdom and the European Union

Naj carinjenje poteka brez zapletov

Digitalno   

Zahtevajo se minimalni ročni
postopki vaše ekipe.

Samodejno 

Pospešite proces
carinske deklaracije

Skladno

Poskrbite, da boste ravnali skladno
s carinskimi predpisi po brexitu.

 

Popolno     

Zmanjšajte tveganje zapletov na meji.

Our automated customs solution

Razumemo, da je lahko postopek carinjenja velik izziv. Da bi poenostavili mukotrpen postopek zbiranja podatkov in poskrbeli za tekoč pretok blaga, smo razvili preprosto in avtomatizirano rešitev. Ta vključuje digitalno obdelavo izvoznih podatkov izvoznika, pridobivanje uvoznih podatkov od uvoznika ter njihovo povezovanje v izvozno in uvozno deklaracijo, ki je skladna z zahtevami Združenega kraljestva in EU.

Preprost in neposreden, tako da se lahko osredinite na svoje poslovanje.

Poleg tega omogoča prilagodljivost za potrebe kakršnega koli drugega zbiranja podatkov, ki bi lahko postalo obvezno ob koncu prehodnega obdobja, kot so na primer varnostni predpisi za vsako pošiljko v Združeno kraljestvo in iz njega.

Ali se želite pripraviti na carinjenje?

We manage your UK customs declarations after Brexit. Here is what we need from you:

 • POOBLASTILO
  S tem nas pooblastite, da delujemo kot vaš neposredni zastopnik pri izpolnjevanju carinskih deklaracij,imenovano tudi Pismo o pooblastitvi(je treba izpolniti le enkrat)
 • ŠTEVILKA EORI PREJEMNIKA IN ŠTEVILKA EORI POŠILJATELJA
  Številka EORI (Economic Operators Registration and Identification) je predpogoj za carinjenje blaga v Evropski uniji in Združenem kraljestvu. Podatki za stik pošiljatelja v Združenem kraljestvu in nalog za prevoz.
 • ŠTEVILKA RAČUNA IN VALUTA
  Vključena v komercialni račun
 • ŠTEVILKA CARINSKE TARIFE (KODA HS) BLAGA
  Usklajena klasifikacijska koda blaga
 • OPIS BLAGA
  Točen opis blaga
 • VREDNOST BLAGA
  Vrednost blaga in valuta za izračun carinskih dajatev in davka na dodano vrednost
 • INCOTERMS
  Dogovor o Incoterms s poslovnimi partnerji, ki določijo, kdo je odgovoren za carinjenje in povezane stroške


Pomembne povezave in prenosi